Darmowy Kurs CSS

~~~ UWAGA! Główne Biuro Bezpieczeństwa na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wolnego Państwa Ciprofloksja wprowadziło w życie system bezpiecznych przejść granicznych "MANCA" celem poprawy bezpieczeństwa Obywateli. ~~~ CURNA! Menorana Cŏsc Securétate na Ménésjteră Etapêsjana Avánturat Zâétané Pêsjé Tjéprúnhă aplécantet bŏss securétané frontere ¨MANCA¨ groũtarj securétat Tavarésjé. ~~~~~~~~~~~~~~ KURS PUTRY / PUTRÚ ÉLÔCJEN 100 PUT = 236 ENG CHF = 5 ENG MW = 0,96 kg BRUKWII / cg BRÂCVÉ ~~~~~~~~~~~~~ UWAGA! Obowiązuje pełen zakaz wjazdu obywateli Srumunii na terytorium Wolnego Państwa Ciprofloksja! ~~~ CURNA! Etataũla Srúmunhulut! ~~~ Wstrzymano wszystkie zagraniczne połączenia kolejowe. ~~~ Etataũla tránsparenté púhúhé etapêsjana. ~~~ Autobus w kierunku Prokto-Hemolan raz dziennie odjeżdża ze stanowiska nr 4 tuż po załadowaniu. ~~~ Aũtobonansa djene fa tagrú sensj Procto-Hemolánrj paradú nú. 4 ave aplécanté. ~~~ Prosimy o zapoznanie się z restrykcjami co do przewozu rzeczy przez granicę państwa. ~~~ Sjotjensj anaele réstréctjút eduané tránsparentú.

Vésjúră Tjéprenescana
Cipronex Visa Office

Strona Główna

Witamy w Biurze Wizowym Wolnego Państwa Ciprofloksja!


Każdy wjeżdżający na terytorium Wolnego Państwa Ciprofloksja jest zobowiązany posiadać i okazać w punkcie granicznym ważny dokument wizowy stwierdzający brak przeciwskazań do pobytu na terytorium Wolnego Państwa Ciprofloksja. Biuro Paszportowe powołano w celu weryfikacji wirtualnych tożsamości, regulowania migracji w obrębie Wolnego Państwa Ciprofloksja, zwiększenia bezpieczeństwa wewnątrz kraju, oraz egzekwowania obowiązującego prawa. 

 

"Krańco­wa wol­ność pro­wadzi na­rody i jed­nos­tki do skraj­ne­go niewolnictwa."
                                                                                                         ~ Cjécjeron
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free