Darmowy Kurs CSS

~~~ UWAGA! Główne Biuro Bezpieczeństwa na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wolnego Państwa Ciprofloksja wprowadziło w życie system bezpiecznych przejść granicznych "MANCA" celem poprawy bezpieczeństwa Obywateli. ~~~ CURNA! Menorana Cŏsc Securétate na Ménésjteră Etapêsjana Avánturat Zâétané Pêsjé Tjéprúnhă aplécantet bŏss securétané frontere ¨MANCA¨ groũtarj securétat Tavarésjé. ~~~~~~~~~~~~~~ KURS PUTRY / PUTRÚ ÉLÔCJEN 100 PUT = 236 ENG CHF = 5 ENG MW = 0,96 kg BRUKWII / cg BRÂCVÉ ~~~~~~~~~~~~~ UWAGA! Obowiązuje pełen zakaz wjazdu obywateli Srumunii na terytorium Wolnego Państwa Ciprofloksja! ~~~ CURNA! Etataũla Srúmunhulut! ~~~ Wstrzymano wszystkie zagraniczne połączenia kolejowe. ~~~ Etataũla tránsparenté púhúhé etapêsjana. ~~~ Autobus w kierunku Prokto-Hemolan raz dziennie odjeżdża ze stanowiska nr 4 tuż po załadowaniu. ~~~ Aũtobonansa djene fa tagrú sensj Procto-Hemolánrj paradú nú. 4 ave aplécanté. ~~~ Prosimy o zapoznanie się z restrykcjami co do przewozu rzeczy przez granicę państwa. ~~~ Sjotjensj anaele réstréctjút eduané tránsparentú.

Vésjúră Tjéprenescana
Cipronex Visa Office

Przejście Graniczne

PRZEJŚCIA DROGOWE:

Aktualnie przejścia graniczne z Surmenią i Rotrią są zamknięte, a ruch przez nie jest wstrzymany do odwołania. Zakazane jest także zbliżanie się do stref buforowych na granicy tych krajów. Państwo Ciprofloksjańskie na żadnym etapie swojej historii nie utrzymywało stosunków politycznych z Królestwem Elderlandu, dlatego też nie wytoczono formalnych przejść granicznych. Należy jednak pamiętać, że przechodzenie przez granicę w miejscach niedozwolonych jest nielegalne i traktowane jako zdrada stanu i działalność wywiadowcza wrogich sił. Otwarte i przejezdne są niektóre przejścia graniczne z Austro-Węgrami na południu Wolnego Państwa Ciprofloksja. Teren ten jest bardzo górzysty, co może powodować pewne problemy komunikacyjne. W okresie zimy nie kursują stamtąd żadne środki komunikacji zbiorowej w kierunku Prokto-Hemolan. 

PRZEJŚCIA KOLEJOWE:

Wolne Państwo Ciprofloksja dysponuje trzema kolejowymi przejściami granicznymi. Dwa z nich są na granicy surmeńskiej, a jedno na granicy rotryjskiej. Przejście kolejowe Siczyn-Siemianowice znajduje się na strzeżonej i zamkniętej granicy, przez które nie jest obsługiwany ruch osobowy, a jedynie sporadyczny ruch towarowy produktów, na które nie narzucono embargo. Przejście kolejowe Skawlandia-Kukria jest okupowane przez wrogie siły surmeńskie okupującę południowo-zachodnią część Skawlandii. Ruch jest jednak kontrolowany na rogatkach miasta Skawa i przez pasmo gór Mancaladzych wgłąb kraju. Centralna magistrala kolejowa Wolnego Państwa Ciprofloksja nie jest połączona z magistralą w Skawlandii, dlatego nie ma możliwości dostania się koleją do Prokto-Hemolan przez to przejście graniczne. Przejście kolejowe z Rotrią jest zamknięte z powodu okupacji Skarlandu i napiętej sytuacji w tamtym regionie. Wolne Państwo Ciprofloksja nie posiada przejść kolejowych z Austro-Węgrami i Elderlandem.

PRZEJŚCIA WODNE:

Istnieje możliwość dostania się na terytorium Wolnego Państwa Ciprofloksja drogą wodną. Państwo Ciprofloksjańskie posiada dwa porty oceaniczne, w których istnieje możliwość zadokowania nawet dużych jednostek pływających. Są to porty w Bémbaũo i Acapulco na Archipelagu Wysp Białeńskich.

PRZEJŚCIA LOTNICZE:

Obsługiwane są loty międzynarodowe na dwóch lotniskach międzynarodowych na terytorium Ciprofloksji. Największy port lotniczy znajduje się w Prokto-Hemolan (stolicy Wolnego Państwa Ciprofloksja). Drugi, mniejszy port lotniczy znajduje się na Wyspie Północnej w Archipelagu Białeńskiego w okolicy miasta Bémbaũo.Aby przekroczyć granicę Wolnego Państwa Ciprofloksjańskiego należy odbyć odprawę bezpieczeństwa, oraz odprawę celną. Wtedy należy okazać ważny paszport wraz z wizą pozwalającą na pobyt w Ciprofloksji.


Aby przejść odprawę kliknij poniżej: