Darmowy Kurs CSS

~~~ UWAGA! Główne Biuro Bezpieczeństwa na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wolnego Państwa Ciprofloksja wprowadziło w życie system bezpiecznych przejść granicznych "MANCA" celem poprawy bezpieczeństwa Obywateli. ~~~ CURNA! Menorana Cŏsc Securétate na Ménésjteră Etapêsjana Avánturat Zâétané Pêsjé Tjéprúnhă aplécantet bŏss securétané frontere ¨MANCA¨ groũtarj securétat Tavarésjé. ~~~~~~~~~~~~~~ KURS PUTRY / PUTRÚ ÉLÔCJEN 100 PUT = 236 ENG CHF = 5 ENG MW = 0,96 kg BRUKWII / cg BRÂCVÉ ~~~~~~~~~~~~~ UWAGA! Obowiązuje pełen zakaz wjazdu obywateli Srumunii na terytorium Wolnego Państwa Ciprofloksja! ~~~ CURNA! Etataũla Srúmunhulut! ~~~ Wstrzymano wszystkie zagraniczne połączenia kolejowe. ~~~ Etataũla tránsparenté púhúhé etapêsjana. ~~~ Autobus w kierunku Prokto-Hemolan raz dziennie odjeżdża ze stanowiska nr 4 tuż po załadowaniu. ~~~ Aũtobonansa djene fa tagrú sensj Procto-Hemolánrj paradú nú. 4 ave aplécanté. ~~~ Prosimy o zapoznanie się z restrykcjami co do przewozu rzeczy przez granicę państwa. ~~~ Sjotjensj anaele réstréctjút eduané tránsparentú.

Vésjúră Tjéprenescana
Cipronex Visa Office

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie wizy wjazdowej na terytorium Wolnego Państwa Ciprofloksja można składać w Ambasadach, oraz Konsulatach Wolnego Państwa Ciprofloksja poza jego granicami. Nie ma potrzby, aby postulant składał wniosek w kraju, w którym posiada obywatelstwo. 

Należy wypełnić wniosek na stronie paszport.pl.tl w odpowiednich polach: 
1) Adres e-mail - jest konieczny, ponieważ będzie służył do kontaktowania się Biura Wizowego z postulantem. 
2) Strona www - będzie pomocna przy weryfikacji tożsamości wnioskodawcy. 
3) Rodzaj wizy - należy do wyboru tego się ustosunkować w polu "Cel podróży" 
4) Imię - należy podać takie imię, jakie posiada się na podanej wyżej stronie. 
5) Nazwisko - j.w.
6) Obywatelstwo - jezeli nadane, pozwoli w szybszym tempie zweryfikować tozsamość. 
7) Adres zamieszkania - wystarczy miasto i prowincja. 
8) Numer dokumentu - jeżeli został wydany.
9) Adres zdjęcia proflilowego - należy skopiować adres avatara, jakim posługuje się wnioskodawca. 
10) Miejsce pobytu - należy wpisać cel swojego pobytu, oraz ustosunkować się do niego w  polu "Cel pobytu".
11) Termin pobytu - w tym polu trzeba wpisać na jak długo taką wizę wnioskodaca stara się dostać, należy się do niego ustosunkować w polu "Cel pobytu".
12) Zapraszający - jeżeli jest, bardzo usprawni weryfikację wniosku. Należy się do nigo ustosunkować w polu "Cel pobytu".
13) Cel pobytu - jest to pole, w którym usprawiedliwiamy potrzebę wyboru akurat takiej wizy, na taki cel i w tym okresie. 
14) Twoja wiadomość - tutaj należy wpisać oświadczenie:

"Trzeźwomyslący, świadom swych czynów oświadczam, iż  z własnej woli wnioskuję o wydanie wizy wjazdowej do Wolnego Państwa Ciprofloksja z zamiarem przestrzegania wszelakiego prawa, biorąc na siebie odpowiedzialność karną za poczynione nieprawości. Przysięgam także, że zachowam w tajemnicy wszystko to, co zobaczę. W innym wypadku przyznaję się do agentury na rzecz wrogich sił.
~podpis"

Po wypełnieniu wniosku należy oczekiwać maila zwrotnego z wytycznymi co do dalszego działania.