Darmowy Kurs CSS

~~~ UWAGA! Główne Biuro Bezpieczeństwa na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wolnego Państwa Ciprofloksja wprowadziło w życie system bezpiecznych przejść granicznych "MANCA" celem poprawy bezpieczeństwa Obywateli. ~~~ CURNA! Menorana Cŏsc Securétate na Ménésjteră Etapêsjana Avánturat Zâétané Pêsjé Tjéprúnhă aplécantet bŏss securétané frontere ¨MANCA¨ groũtarj securétat Tavarésjé. ~~~~~~~~~~~~~~ KURS PUTRY / PUTRÚ ÉLÔCJEN 100 PUT = 236 ENG CHF = 5 ENG MW = 0,96 kg BRUKWII / cg BRÂCVÉ ~~~~~~~~~~~~~ UWAGA! Obowiązuje pełen zakaz wjazdu obywateli Srumunii na terytorium Wolnego Państwa Ciprofloksja! ~~~ CURNA! Etataũla Srúmunhulut! ~~~ Wstrzymano wszystkie zagraniczne połączenia kolejowe. ~~~ Etataũla tránsparenté púhúhé etapêsjana. ~~~ Autobus w kierunku Prokto-Hemolan raz dziennie odjeżdża ze stanowiska nr 4 tuż po załadowaniu. ~~~ Aũtobonansa djene fa tagrú sensj Procto-Hemolánrj paradú nú. 4 ave aplécanté. ~~~ Prosimy o zapoznanie się z restrykcjami co do przewozu rzeczy przez granicę państwa. ~~~ Sjotjensj anaele réstréctjút eduané tránsparentú.

Vésjúră Tjéprenescana
Cipronex Visa Office

Wniosek

Wypełnij wszystkie pola, alby aplikować o wizę do Wolnego Państwa Ciprofloksja.

Twój adres email:
Twoja strona:
Rodzaj Wizy
Imiona:
Nazwisko:
Obywatelstwo:
Adres zamieszkania:
Numer dowodu tożsamości*:
Adres zdjęcia profilowego:
Miejsce pobytu:
Termin pobytu (m-c):
Zapraszający*:
Cel pobytu:
Twoja wiadomość: